Kunnan tukimuodot yrittäjälle 

Yrityspalvelut

Tukea myönnetään kunnassa toimiville yrityksille valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Siinä tapauksessa että yritys/yrittäjä hakee markkinointitukea, koulutustukea tai saa palvelusetelin, on tuki enintään 1000 €/vuosi. Kesätyöllistämistukea voi em. yrittäjä edellä mainitusta tuesta huolimatta saada.

Markkinointituki

Markkinointitukea yrityksen markkinoinnin kehittämiseen myönnetään 50% verottomista markkinointikustannuksista, kuitenkin enintään 1000 €/vuosi. Avustus maksetaan kuittia vastaan jälkikäteen.

Koulutustuki

Yrittäjän toimialaan liittyvien koulutusten kohdalla korvataan verottomista kurssimaksuista 50%, enintään 1000 €/vuosi. Avustus maksetaan kuittia vastaan jälkikäteen.

Nuorten kesätyöllistämistuki

Nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään yrittäjille, jotka ovat työllistäneet karvialaisen 15-24 -vuotiaan nuoren vähintään yhteensä 120 tuntia kesä-syyskuun aikana. Tuen suuruus on 500 € kesätyöntekijää kohti. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden työsuhteiden perusteella. Tukihakemukset tulee palauttaa 31.5. (kuluvaa vuotta) mennessä Karvian kuntaan.

Kesätyöllistämistuen hakemisesta ilmoitetaan kunnan www-sivuilla ja Facebookissa. Hakemusten määrästä riippuen, tukea maksetaan yhden tai useamman kesätyöntekijän osalta yritystä kohti. Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on liitettävä kuittijäljennökset suoritetuista maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta.

Palveluseteli

Palveluseteli on mahdollista myöntää kunnan alueella toimiville sekä aloittaville yrityksille.

Palveluseteleitä voidaan myöntää enintään 1000 € vuosittain/saaja.

Palveluseteliä voidaan käyttää esim. seuraavissa tapauksissa:

  • Yrityksen perustamisprosessin erityiskysymykset (verotus, apporttiomaisuus, sopimukset, selvitykset, yhtiöjärjestykset ja -sopimukset)
  • Yritysmuodon muutokset
  • Hinnoittelu
  • Energianeuvonta
  • Hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen
  • Omistajanvaihdos
  • Talousneuvonta

Palveluseteliä voidaan käyttää myös markkinoinnin kehittämiseen ja asiakkuuksien kartoitukseen tai muuhun yrityksen kehittämiseen liittyvään toimintaan. Ne tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jona ne on myönnetty. Tuettavan yrityksen kotipaikkana tulee olla Karvia. Avustukset myönnetään kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.