JTF-rahoitus yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin

Alueellamme on käynnissä Kankaanpään kaupungin tuottamana, yrityksille ja muille yhteisöille suunnattu JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointityön kehittämishanke, jota rahoittaa Satakuntaliitto sekä alueen kunnat. Neuvontapalvelua on hankkeen kautta tarjolla Kankaanpään, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien alueilla.

Oikeuden mukaisen siirtämän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on uusi rahoitusväline, joka sisältyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelmakokonaisuuteen. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia seuraavien 2-3 vuoden aikana.

Toimilla tuetaan talouden monipuolistumista, uusien työpaikkojen luomista sekä vauhditetaan alueiden vihreää siirtymää. JTF-rahasto mahdollistaa monenlaiset kehittämistoimet eri toimialoilla ja se on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa JTF-rahaston hyödyntäminen perustuu tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Pk-yrityskentässä rahoitusta suunnataan monipuolisesti eri toimialoille yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin.

Lisätietoja ja neuvontaa yrityksen kehittämisen tukimuotoihin:

Pirita Huhtasalo 
Hankeasiantuntija 
044 577 2231 
pirita.huhtasalo@kankaanpaa.fi